Halužan Danijela Handwork

O nama

Moje ime je Halužan Danijela, kiparica sam i dizajnerica, a oblikovanjem gline
bavim se od 1991. godine.

Izrađujem unikatnu umjetničku i uporabnu keramiku te suvenire. U izradi
suvenira pozornost usmjeravam motivima kontinentalne i primorske Hrvatske, stvarajući ih vlastitim
idejama i dizajnom, povezujući dvije likovne discipline, keramiku i slikarstvo.
Umjetnička je keramika izrađena posebnim tehnikama, u kombinaciji sa staklom
te ukrašena istrošenim drvenim komadima ili bakrenim žbicama. Kolekcija
uporabne keramike za dom izrazito je jakih boja, živih i nepravilnih oblika.
Svaki predmet ručno je modeliran i oslikan te samim tim i unikatan. Osušen
sirov ili engobom oslikan, peče se na temperaturama od 980 stupnjeva u trajanju
od 10-ak sati. Na ohlađen se predmet potom nanosi glazurna boja, koja se nakon
sušenja ponovno pali na 1100 stupnjeva, u trajanju od 12-ak sati.